Home of the IT&C Business

Hotarari AGA

Dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 în privinţa adunării generale sunt obligatorii, acestea având ca scop exprimarea liberă a voinţei acţionarilor astfel încât să se formeze pe baza acestora voinţa societăţii.

Formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării principiului majorităţii în adunarea generală, astfel că voinţa societăţii, într-un anumit moment, este dată de acţionarii ce deţin majoritatea în acel moment, astfel că voinţa majorităţii constituie voinţa societăţii, chiar dacă există acţionari care nu sunt de acord cu cele votate în A.G.A., aceştia din urmă putând ataca hotărârile contrare legii sau actului constitutiv.
Hotarari AGA 2015
Hotarari AGA 2016
Hotarari AGA 2017
Hotarari AGA 2018