Home of the IT&C Business

Guvernanţă Corporativă

Guvernanța corporativă reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania HIT PARK este condusă și controlată. Transpuse în documente normative interne, aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor părților interesate: acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, furnizori, autorități centrale și locale, reglementatori și operatori ai piețelor de capital etc.