Home of the IT&C Business
The needs and expectations of our clients have always priority. Our goal is to offer high standards and unquestionable services.
HIT Park invites you to explore the opportunities that it has to offer.

Consiliul Administratiei

Consiliul de administrație al HIT PARK este un organ de supraveghere și control. Rolul consiliului de administrație este conform regulamentelor și practicilor companiei, prerogativele incluzând elemente de gestionare a organizației prin stabilirea politicilor și obiectivelor, dar și aprobarea deciziilor importante (de ex. fuziune, investiții importante, lichidare etc.) și a bugetelor.